Kruth vs Herring

Jag tyckte att denna roliga upptäckt förtjänade ett eget inlägg. Upptäckten gjordes när jag skulle länka till Herrings hemsida - och jag mindes att Jörgen Kruth hade en mycket snarlik sådan. Eller vad säger ni själva:
Jörgen Kruths:
Jörgen Kruth Webpage
Heath Herrings:
Heath Herring Webpage

RSS 2.0